Wstecz
Glosel.pl
Wielkość firmy: 50-200

Samodzielna Księgowa

Adres miejsca pracy:
Kolejowa 12E, Białystok
Kategoria stanowiska:
Księgowość
Poziom stanowiska:
Praktyka/staż
Wymiar etatu:
cały etat
Godziny pracy:
9:00 - 17:00
Mozliwość pracy zdalnej:
do ustalenia
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Praca zmianowa:
NIE
Wielkość zespołu:
1-5
Zarządzanie zespołem:
NIE

Kluczowe obowiązki

 • Kontrola i księgowanie dokumentów do ksiąg rachunkowych
 • Sprawdzanie i weryfikacja dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie z kontami księgi głównej
 • Czynny udział w zamykaniu okresów sprawozdawczych firmy
 • Uzgadnianie i weryfikacja sald rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań, potwierdzanie sald z kontrahentami
 • Współpraca z działami magazynowymi w zakresie gospodarki magazynowej, weryfikacja dokumentów związanych z obrotem zapasami
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP)
 • Wsparcie głównej księgowej przy sporządzaniu deklaracji podatkowych
 • Wsparcie w procesie przygotowania sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa i inne) oraz innych sprawozdań na potrzeby firmy
 • Współpraca z biegłymi rewidentami
Narzędzia
MS Excel
MS Office
INSERT

Oczekujemy od Ciebie

 • Minimum 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnej księgowej
 • Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowym
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na obsługę programu Excel
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Chęć stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
Wykształcenie
Finanse i Rachunkowość
Doświadczenie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9+

Mile widziane

 • Znajomość programów INSERT
 • Znajomość rynku handlu internetowego oraz technologii informatycznych z nim związanych
 • Znajomość rynku handlu detalicznego i gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa handlowego
 • Doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami

Bonusy

 • ubezpieczenie na życie
 • opieka medyczna
 • karnet sportowy